Geotool

đăng 02:40, 22 thg 12, 2011 bởi Ngoc Dang Dinh
Đây là bộ công cụ chuyển hệ trục tọa đồ từ WGS84-VN2000 và ngược lại do Bộ Tài nguyên Môi trường xuất bản.
ċ
Geotool.zip
(12986k)
Ngoc Dang Dinh,
02:55, 22 thg 12, 2011
Comments