Tài liệu Tin học căn bản

đăng 22:03, 22 thg 10, 2010 bởi Ngoc Dang Dinh
Đây là bộ tài liệu hướng dẫn về Tin học căn bản được xây dựng theo yêu cầu của dự án CDOPP. Tuy nhiên, có thể sử dụng được cho các mục đích thông thường.
ċ
Tinhoccanban.rar
(10209k)
Ngoc Dang Dinh,
22:09, 22 thg 10, 2010
Comments