Công cụ lập kế hoạch - IFAD

đăng 08:08, 9 thg 8, 2013 bởi Ngoc Dang Dinh
Theo yêu cầu của một số người dùng trong vùng dự án thuộc CT IFAD giai đoạn III, chúng tôi xin giới thiệu bộ công cụ hỗ trợ lập kế hoạch phát triển KTXH như trong file đính kèm.
Mọi ý kiến chia sẻ, xin gửi về nhóm tư vấn theo địa chỉ ngocdd@sfdp.net
Xin chân thành cảm ơn.
ċ
SEDP_IFAD.zip
(818k)
Ngoc Dang Dinh,
08:09, 9 thg 8, 2013
Ĉ
Ngoc Dang Dinh,
09:00, 9 thg 8, 2013
Comments