Hà Giang

Đây là khu vực đăng tải các bài viết về kế hoạch hóa cho các thành viên từ Hà Giang....
Nếu các bạn mong muốn có quyền soạn thảo bài viết, xin gửi email cho tôi (ngocdd@sfdp.net) hoặc anh Nhã.
Lưu ý, các bạn phải sở hữu tài khoản gmail thì mới có thể tham gia được vì trang này do Google hỗ trợ.
Xin cảm ơn
Ċ
Bui Tuan Nha,
01:21, 28 thg 8, 2019
Ċ
Bui Tuan Nha,
01:21, 28 thg 8, 2019
ċ
001MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar
(11660k)
Bui Tuan Nha,
00:53, 12 thg 10, 2018
ċ
002MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar
(16583k)
Bui Tuan Nha,
00:53, 12 thg 10, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
03:14, 9 thg 10, 2018
ċ
00MoSEDP cac xa BQuang190.zip
(2774k)
Bui Tuan Nha,
19:43, 8 thg 10, 2018
ċ
00MoSEDP cac xa BQuang191.zip
(7430k)
Bui Tuan Nha,
19:43, 8 thg 10, 2018
ċ
00MoSEDP cac xa BQuang192.zip
(9243k)
Bui Tuan Nha,
19:44, 8 thg 10, 2018
ċ
00MoSEDP cac xa BQuang193.zip
(12361k)
Bui Tuan Nha,
19:45, 8 thg 10, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:55, 12 thg 10, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
20:46, 8 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:47, 8 thg 5, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
19:28, 7 thg 5, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
19:29, 7 thg 5, 2018
Ĉ
Bui Tuan Nha,
20:11, 23 thg 7, 2017
ć
Bui Tuan Nha,
00:20, 30 thg 5, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
20:09, 3 thg 6, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:39, 30 thg 5, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:07, 24 thg 6, 2015
ċ
Data.mdb
(11252k)
Bui Tuan Nha,
00:55, 12 thg 10, 2018
ċ
KH MoSEDP 2017 Vi Xuyen.rar
(13733k)
Bui Tuan Nha,
18:10, 25 thg 7, 2017
ċ
KH MoSEDP 2017 Vi Xuyen1.rar
(8166k)
Bui Tuan Nha,
18:16, 25 thg 7, 2017
ċ
KH MoSEDP 2017 Vi Xuyen11.rar
(14486k)
Bui Tuan Nha,
18:18, 25 thg 7, 2017
ċ
KH MoSEDP 2017 Vi Xuyen2.rar
(13359k)
Bui Tuan Nha,
18:10, 25 thg 7, 2017
Ĉ
Bui Tuan Nha,
19:39, 9 thg 6, 2019
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:32, 3 thg 6, 2016
Ĉ
Bui Tuan Nha,
00:31, 1 thg 7, 2015
Ĉ
Bui Tuan Nha,
17:39, 23 thg 6, 2015
Ĉ
Bui Tuan Nha,
17:39, 23 thg 6, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
18:19, 3 thg 6, 2016
ċ
Mau Chuoi gia tri huyen BoTrach.rar
(1402k)
Bui Tuan Nha,
01:34, 2 thg 8, 2016
ċ
Mau KH Nganh cap huyen.rar
(49k)
Bui Tuan Nha,
00:53, 29 thg 8, 2019
ċ
Mau chuoi gia tri huyen Tuyen Hoa.rar
(1713k)
Bui Tuan Nha,
01:34, 2 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP HSP16.rar
(14072k)
Bui Tuan Nha,
19:04, 4 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP HSP16_1.rar
(13987k)
Bui Tuan Nha,
19:04, 4 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP Huyen Quang Binh16.rar
(17108k)
Bui Tuan Nha,
19:02, 4 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP Vi Xuyen16.rar
(13739k)
Bui Tuan Nha,
19:01, 4 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP Xin Man16.rar
(15452k)
Bui Tuan Nha,
19:00, 4 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP Xin Man16_1.rar
(15143k)
Bui Tuan Nha,
18:59, 4 thg 8, 2016
ċ
MoSEDP xa VX20.rar
(19761k)
Bui Tuan Nha,
18:46, 28 thg 8, 2019
ċ
Ngan sach cac huyen HG 20.zip
(5899k)
Bui Tuan Nha,
18:34, 21 thg 5, 2019
ċ
PM THKH Huyen HG.rar
(1437k)
Bui Tuan Nha,
18:41, 25 thg 7, 2017
ċ
Phan mem MoSEDP Xa Hagiang 2017.zip
(1677k)
Bui Tuan Nha,
01:09, 8 thg 5, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
19:10, 18 thg 1, 2017
ċ
SEDP Bac Quang16.rar
(10786k)
Bui Tuan Nha,
19:01, 4 thg 8, 2016
ċ
SEDP HUYEN HG16.rar
(1556k)
Ngoc Dang Dinh,
09:44, 22 thg 8, 2016
ċ
SWOT Ban nganh huyen HG.rar
(96k)
Bui Tuan Nha,
21:02, 3 thg 8, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
23:40, 25 thg 6, 2015
ĉ
Bui Tuan Nha,
03:35, 10 thg 5, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:18, 30 thg 5, 2016
ċ
VCAP_Ha Giang all.zip
(19204k)
Bui Tuan Nha,
00:41, 29 thg 8, 2019
Ĉ
Bui Tuan Nha,
18:25, 3 thg 6, 2016
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:10, 24 thg 6, 2015
Comments