Tài liệu

Đây là khu vực sử dụng để đăng tải lài liệu liên quan đến các Quy trình Kế hoạch đang được triển khai tại Nghệ An và Quảng Trị
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Chương trình quản lý cửa hàng của thành viên thuthuatAccess... http://thuthuataccess.com/forum/thread-6300.html  151k v. 1 06:21, 10 thg 5, 2013 Ngoc Dang Dinh
ċ

Tải xuống
Tập tin ví dụ trả lời cho câu hỏi trong thuthuataccess... http://thuthuataccess.com/forum/thread-6243.html  23k v. 2 21:03, 10 thg 5, 2013 Ngoc Dang Dinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Đây là tập tin Excel có các biểu mẫu sử dụng trong lập kế hoạch theo quy trình mới.  173k v. 2 07:54, 3 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
ċ

Tải xuống
Bộ biểu in sử dụng trong lập kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã!   257k v. 2 01:15, 25 thg 7, 2010 Ngoc Dang Dinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Bộ biểu dùng trên máy tính để quản lý số liệu kế hoạch phát triển KTXH hàng năm cấp xã    278k v. 10 19:25, 8 thg 12, 2010 Ngoc Dang Dinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Bộ biểu mẫu dùng trên máy tính để sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  278k v. 7 07:47, 9 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Instruction manuals for the Excel templates to be used in annual SEDP for commune level. Sổ tay hướng dẫn sử dụng hệ thống bảng biểu lập kế hoạch Phát triển KTXH cấp xã hàng năm!  1003k v. 3 04:40, 3 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
ċ

Tải xuống
Sổ tay Hướng dẫn Lập kế hoạch PT-KT xã hội cấp xã do cán bộ tổ công tác và Sở Kế hoạch & Đầu tư Nghệ An tham khảo, trích dẫn và sửa đổi từ cuốn sổ tay về lập kế hoạch do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hòa Bình phối hợp với các dự án ban hành cùng nhiều nguồn khác.  597k v. 3 04:40, 3 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
ċ

Tải xuống
Đây là bộ Sổ tay hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng cho các thành viên tổ công tác thôn bản.  1020k v. 3 04:40, 3 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Đây là bộ biểu mẫu đã được điều chỉnh chút ít để áp dụng tại Hải Lăng sử dụng Quy trình mới do Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị ban hành.  3384k v. 2 04:37, 3 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
ċ

Tải xuống
Đây là bộ Sổ tay lập kế hoạch đã được điều chỉnh theo Quy trình kế hoạch của Sở Kế hoạch & Đầu tư Quảng Trị  2112k v. 2 04:37, 3 thg 8, 2010 Ngoc Dang Dinh
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

Tải xuống
Danh mục các bài tập sử dụng trong tập huấn về lập kế hoạch cho Giảng viên cấp huyện (đã được sử dụng tại Nghệ An)  347k v. 2 03:01, 25 thg 7, 2010 Ngoc Dang Dinh
ċ

Tải xuống
Chương trình đào tạo ví dụ và Kịch bản giảng dạy sử dụng trong đào tạo Giảng viên cấp huyện về lập kế hoạch cấp xã đã được sử dụng tại Tương Dương, Kỳ Sơn - Nghệ An  24k v. 2 03:01, 25 thg 7, 2010 Ngoc Dang Dinh
ĉ
Xem Tải xuống
Bài giảng tổng quan về công tác Kế hoạch tại Nghệ An và sơ bộ Quy trình kế hoạch tại Nghệ An  293k v. 2 01:15, 25 thg 7, 2010 Ngoc Dang Dinh
Trang con (2): Release 1.0 Release 2.0
Comments