Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm

đăng 00:37, 7 thg 11, 2017 bởi Bui Tuan Nha
Gửi các GV và Ban QLDA DN2 các tài liệu tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm tại nông hộ miền núi.
Các anh chị có thể tải về để tham khảo, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với địa phương.
Mọi thắc mắc có thể liên hệ với ông Hoàng Mạnh Quân: hoangquan.tapi@gmail.com; hoặc Bùi Tuấn Nhã: nhabt74@gmail.com
ĉ
Bui Tuan Nha,
23:13, 8 thg 1, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
23:19, 8 thg 1, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
23:15, 8 thg 1, 2018
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:37, 7 thg 11, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:37, 7 thg 11, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:37, 7 thg 11, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:37, 7 thg 11, 2017
ĉ
Bui Tuan Nha,
00:37, 7 thg 11, 2017
Comments