Sơn La - 05/2013

Lưu ý:
Nhằm hỗ trợ tốt hơn các bạn đang sử dụng công cụ tổng hợp kế hoạch xã/ huyện và một số phần mềm khác, chúng tôi xin phép cấu trúc lại trang tải tài liệu, theo đó tất cả các phần mềm liên quan đến kế hoạch sẽ được đăng tải tại vị trí sau đây [http://www.sfdp.net/phan-mem-2] Các liên kết cũ sẽ dần được xóa bỏ.
Rất mong các bạn cảm phiền.
Nhóm phát triển


Trong 3 ngày từ 15 đến 17/05/2013, BQLDA tỉnh Sơn La tiếp tục tổ chức đợt tập huấn thứ 2 về Quy trình lập Kế hoạch phát triển KTXH lồng ghép kế hoạch dự án tại khách sạn Công đoàn, tp Sơn La.
Các học viên từ 5 huyện dự án đã tham gia lớp học rất tích cực và hoàn thành phần lớn các yêu cầu của lớp học. Sau đây là một số hình ảnh các nhóm thảo luận trong quá trình thực hành tại nhóm.
Nhóm thảo luận xã Sặp Vặt
Nhóm thảo luận
Nhóm thảo luận Chiềng Hặc
Nhóm thảo luận Phiêng Khoài
Nhóm thảo luận Chiềng Khoi
Nhóm thảo luận Phiêng Khoài
Nhóm thảo luận Phiêng Khoài
Nhóm thảo luận Phiêng Khoài

ċ
Ngoc Dang Dinh,
02:29, 17 thg 5, 2013
ċ
Ngoc Dang Dinh,
02:52, 17 thg 5, 2013
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
00:24, 20 thg 5, 2013
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
00:25, 20 thg 5, 2013
ĉ
Ngoc Dang Dinh,
02:51, 17 thg 5, 2013
Comments