Công cụ tạo Lịch báo giảng

đăng 08:32, 6 thg 8, 2013 bởi Ngoc Dang Dinh
Xin gửi thêm một công cụ tạo lịch báo giảng được xây dựng và sẽ tiếp tục hoàn thiện với sự hỗ trợ của một nhóm các giáo viên từ nhiều nơi.
ċ
Ver_01.zip
(1830k)
Ngoc Dang Dinh,
18:47, 20 thg 8, 2013
Comments