Phần mềm

Sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, chương trình SEDP Managements hỗ trợ công tác lập kế hoạch phát triển KTXH chỉ còn là một tệp tin dùng chung cho cài đặt mới và nâng cấp phần mềm. Tệp tin có tên là Update.rar trong danh mục đính kèm sau đây. Mọi người có thể tải về từ đây và cài đặt như bình thường.

Chú ý:

1. Khi cài đặt lần đầu tiên

- Với máy tính dùng hệ điều hành Windows XP hoặc Vista, có thể người dùng cần phải tải thêm về bộ ứng dụng .Net Framwork ở đây để cài trước

- Với máy tính dùng hệ điều hành Windows 7 thì không cần.

2. Hàng tuần, phần mềm này sẽ được nâng cấp, sửa đổi và bổ sung tính năng mới.