Hoạt động gần đây của trang web

18:27, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau B1_Thong tin dinh huong ke hoach cho xa.docx vào Bắc Kạn
17:14, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_KH cac xa DA Ba Be 19-23.rar vào Bắc Kạn
00:06, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH 2019 Na Ri.rar vào Bắc Kạn
00:00, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH 2019 BB.rar vào Bắc Kạn
23:59, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm KH xa DA Ba Be 19-23.rar khỏi Bắc Kạn
23:34, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH xa DA Ba Be 19-23.rar vào Bắc Kạn
19:28, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm PM THKH Huyen BK.rar vào Bắc Kạn
17:41, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH 2019 xa DA Ngan son.rar vào Bắc Kạn
23:48, 12 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Cong cu PTTT SWOT.pptx vào Bắc Kạn
20:10, 12 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP Xuan Duong 19-23.xls vào Bắc Kạn
20:09, 12 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã cập nhật MoSEDP Cao Thuong 19-23.xls
23:01, 8 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Ke hoach 2019 Can Yen_Mau.xls vào Cao Bằng
19:43, 8 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau BDKH.xlsx.xls vào Cao Bằng
22:40, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Gop y cho KH xa cac huyen DA.zip vào Cao Bằng
22:38, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Ke hoach 2019 Can Yen_Mau.xlsx vào Cao Bằng
22:38, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_KH 2019 xa Luong Thong_Mau.xls vào Cao Bằng
22:37, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm Ke hoach 2019 Can Yen_File mau chuan812.xlsx khỏi Cao Bằng
20:40, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ke hoach 2019 Can Yen_File mau chuan812.xlsx vào Cao Bằng
08:48, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Tai lieu tap huan khoa tinh PHTTKH xa.rar vào Bắc Kạn
01:52, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau KH va Chi tieu.xlsx vào Cao Bằng
01:52, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm Mau KH va Chi tieu.xlsx khỏi Cao Bằng
00:39, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau KH va Chi tieu.xlsx vào Cao Bằng
00:39, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 12-7 bieu hoat dong.xlsx khỏi Cao Bằng
23:52, 6 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 12-7 bieu hoat dong.xlsx vào Cao Bằng
20:00, 6 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau BDKH.xlsx vào Cao Bằng

cũ hơn | mới hơn