Hoạt động gần đây của trang web

19:39, 9 thg 6, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm KHDTC Trung han TPHG 2020.xls vào Hà Giang
18:34, 21 thg 5, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ngan sach cac huyen HG 20.zip vào Hà Giang
00:36, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Hiệp hội Doanh nghiệp
00:35, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Hiệp hội Doanh nghiệp
00:34, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Hiệp hội Doanh nghiệp
00:32, 13 thg 3, 2019 Ngoc Dang Dinh đã tạo Hiệp hội Doanh nghiệp
23:35, 10 thg 1, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Vie036 plan
23:34, 10 thg 1, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Vie036 plan
23:33, 10 thg 1, 2019 Ngoc Dang Dinh đã tạo Vie036 plan
18:27, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau B1_Thong tin dinh huong ke hoach cho xa.docx vào Bắc Kạn
17:14, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_KH cac xa DA Ba Be 19-23.rar vào Bắc Kạn
00:06, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH 2019 Na Ri.rar vào Bắc Kạn
00:00, 14 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH 2019 BB.rar vào Bắc Kạn
23:59, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm KH xa DA Ba Be 19-23.rar khỏi Bắc Kạn
23:34, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH xa DA Ba Be 19-23.rar vào Bắc Kạn
19:28, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm PM THKH Huyen BK.rar vào Bắc Kạn
17:41, 13 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm KH 2019 xa DA Ngan son.rar vào Bắc Kạn
23:48, 12 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Cong cu PTTT SWOT.pptx vào Bắc Kạn
20:10, 12 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP Xuan Duong 19-23.xls vào Bắc Kạn
20:09, 12 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã cập nhật MoSEDP Cao Thuong 19-23.xls
23:01, 8 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Ke hoach 2019 Can Yen_Mau.xls vào Cao Bằng
19:43, 8 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau BDKH.xlsx.xls vào Cao Bằng
22:40, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Gop y cho KH xa cac huyen DA.zip vào Cao Bằng
22:38, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_Ke hoach 2019 Can Yen_Mau.xlsx vào Cao Bằng
22:38, 7 thg 12, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_KH 2019 xa Luong Thong_Mau.xls vào Cao Bằng

cũ hơn | mới hơn