Hoạt động gần đây của trang web

21:19, 30 thg 6, 2020 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_TAI LIEU LKH.rar vào Cao Bằng
21:17, 30 thg 6, 2020 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_TONG HOP TT XD SIP VCAP.rar vào Cao Bằng
21:17, 30 thg 6, 2020 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00_TAI LIEU BĐKH.rar vào Cao Bằng
05:25, 9 thg 6, 2020 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm bieu_dexuat_tda.xls vào Viết đề xuất sinh kế
23:08, 7 thg 1, 2020 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Đánh giá DDCI 2019
23:06, 7 thg 1, 2020 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Đánh giá DDCI 2019
23:05, 7 thg 1, 2020 Ngoc Dang Dinh đã tạo Đánh giá DDCI 2019
05:56, 4 thg 11, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm 19.11.09_Concept_tourism_vn.docx vào Cao Bằng
11:49, 22 thg 10, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm 21.10.19_ketnoicaobang_hdsd.docx vào Kết nối Cao Bằng
06:33, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Kết nối Cao Bằng
06:32, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Kết nối Cao Bằng
06:26, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Tongquan_hethong.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm systemview.ppt vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Gioithieuhethong_district.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Gioithieuhethong_com.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:25, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm Gioithieuhethong_biz.pptx vào Kết nối Cao Bằng
06:23, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã tạo Kết nối Cao Bằng
06:22, 18 thg 9, 2019 Ngoc Dang Dinh đã chỉnh sửa Cải cách hành chính
00:53, 29 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm Mau KH Nganh cap huyen.rar vào Hà Giang
00:41, 29 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm VCAP_Ha Giang all.zip vào Hà Giang
18:46, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP xa VX20.rar vào Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm 000_VanBanGoc_03.2018.NQ-HDND ho tro LKH xa.PDF vào Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã đính kèm 000_QD_245_UBND_tinh_2018_Quy trinh MoSEDP huyen xa.pdf vào Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 00_VanBanGoc_03.2018.NQ-HDND ho tro LKH xa.PDF khỏi Hà Giang
01:21, 28 thg 8, 2019 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 00_QD_245_UBND_tinh_2018_Quy trinh MoSEDP huyen xa.pdf khỏi Hà Giang

cũ hơn | mới hơn