Hoạt động gần đây của trang web

18:36, 15 thg 11, 2017 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm 170713 Guidebook (7.0) HL SP.zip vào Ứng dụng tham khảo
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat nuoi ga tha vuon - FINAL.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat nuoi De co-FINAL_Lowpic.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat CN Lon Nai sinh san-FINAL_Lowpic.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat CN Bò - FINAL.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm KTCN Lon thit Nong hộ - FINAL.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã tạo Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
18:30, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã nhận xét trên Quảng Bình
18:13, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 17_TM KH nganh NN2017 Bo Trach.doc vào Quảng Bình
18:13, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 17_Ke hoach nganh NN huyen BT2017.xls vào Quảng Bình
18:11, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm KHPTKTXH 5 nam Minh Hoa.rar vào Quảng Bình
02:28, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã cập nhật 00_Tap Huan MoSEDP Huyen QB17.pptx
02:27, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00 Quy trinh MoSEDP Xa trung Han QB17.docx vào Quảng Bình
02:27, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00 Quy trinh MoSEDP Trung han huyen QB1017.docx vào Quảng Bình
18:48, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm M-SEDP xa hang nam QB.zip vào Quảng Bình
18:48, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm SEDP xa hang nam QB.zip khỏi Phần mềm
18:46, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm SEDP xa hang nam QB.zip vào Phần mềm
18:23, 11 thg 10, 2017 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật D-SEDP.zip
02:20, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm D-MoSEDP Hang nam cap huyen QB.rar vào Quảng Bình
02:20, 11 thg 10, 2017 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật D-SEDP.zip
02:18, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm PM THKH Huyen QB.rar khỏi Quảng Bình
14:15, 10 thg 10, 2017 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm D-SEDP.zip vào Quảng Bình
10:05, 9 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Luu y khi tap huan SEDP xa.docx vào Dự án Giảm nghèo
10:33, 4 thg 9, 2017 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật M-SEDP.zip
18:48, 30 thg 8, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm SEDP Xa huyen Van Yen 2018.rar vào Yên Bái

cũ hơn | mới hơn