Hoạt động gần đây của trang web

22:08, 16 thg 4, 2018 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật LoanInetConfig.ini
22:08, 16 thg 4, 2018 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật LOAN_MAN.zip
23:19, 8 thg 1, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 02_Tai lieu phat_QLCT Chan nuoi_LP.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
23:15, 8 thg 1, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 03_Chuong trinh_Giao an khoa QLCTCN 2ngay cho CIG.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
23:13, 8 thg 1, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 01_Chuong trinh ho tro GVN tap huan QLCTCN_Lai Chau.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
18:36, 15 thg 11, 2017 Ngoc Dang Dinh đã đính kèm 170713 Guidebook (7.0) HL SP.zip vào Ứng dụng tham khảo
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat nuoi ga tha vuon - FINAL.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat nuoi De co-FINAL_Lowpic.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat CN Lon Nai sinh san-FINAL_Lowpic.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm Ky thuat CN Bò - FINAL.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm KTCN Lon thit Nong hộ - FINAL.docx vào Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
00:38, 7 thg 11, 2017 Bui Tuan Nha đã tạo Kỹ thuật chăn nuôi gia súc gia cầm
18:30, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã nhận xét trên Quảng Bình
18:13, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 17_TM KH nganh NN2017 Bo Trach.doc vào Quảng Bình
18:13, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 17_Ke hoach nganh NN huyen BT2017.xls vào Quảng Bình
18:11, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm KHPTKTXH 5 nam Minh Hoa.rar vào Quảng Bình
02:28, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã cập nhật 00_Tap Huan MoSEDP Huyen QB17.pptx
02:27, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00 Quy trinh MoSEDP Xa trung Han QB17.docx vào Quảng Bình
02:27, 12 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00 Quy trinh MoSEDP Trung han huyen QB1017.docx vào Quảng Bình
18:48, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm M-SEDP xa hang nam QB.zip vào Quảng Bình
18:48, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm SEDP xa hang nam QB.zip khỏi Phần mềm
18:46, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm SEDP xa hang nam QB.zip vào Phần mềm
18:23, 11 thg 10, 2017 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật D-SEDP.zip
02:20, 11 thg 10, 2017 Bui Tuan Nha đã đính kèm D-MoSEDP Hang nam cap huyen QB.rar vào Quảng Bình
02:20, 11 thg 10, 2017 Ngoc Dang Dinh đã cập nhật D-SEDP.zip

cũ hơn | mới hơn