Hoạt động gần đây của trang web

00:55, 12 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Data.mdb vào Hà Giang
00:55, 12 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00Tong hop KH cac xa huyen Xin Man19.xls vào Hà Giang
00:53, 12 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã phục hồi 001MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar
00:53, 12 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã phục hồi 002MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar
00:53, 12 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 001MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar khỏi Hà Giang
00:53, 12 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm 002MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar khỏi Hà Giang
18:16, 10 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 002MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar vào Hà Giang
18:16, 10 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 001MoSEDP huyen Xin Man 2019.rar vào Hà Giang
03:14, 9 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00Chuoi De VCAP huyen Vi xuyen.doc vào Hà Giang
19:45, 8 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00MoSEDP cac xa BQuang193.zip vào Hà Giang
19:44, 8 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00MoSEDP cac xa BQuang192.zip vào Hà Giang
19:43, 8 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00MoSEDP cac xa BQuang191.zip vào Hà Giang
19:43, 8 thg 10, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm 00MoSEDP cac xa BQuang190.zip vào Hà Giang
02:39, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Luu y khi tap huan SEDP trung han xa_CB.docx vào Cao Bằng
02:38, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm Luu y khi tap huan SEDP trung han xa.docx khỏi Cao Bằng
02:34, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm Luu y khi tap huan SEDP trung han xa.docx vào Cao Bằng
01:04, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm MoSEDP TH&2018 Bac Nghia.xls khỏi Cao Bằng
01:04, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP TH&2018 Van Thuy.xls vào Cao Bằng
01:04, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP TH&2018 Thai Thuy.xls vào Cao Bằng
00:13, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP Ban Diu 2018.xls vào Cao Bằng
00:07, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm MoSEDP Trung han 2018-2020 xa Ham Ninh - QN.xls khỏi Cao Bằng
00:07, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã xóa tệp đính kèm MoSEDP trung han 18-20 xa Mai Thuy.xls khỏi Cao Bằng
00:02, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP Trung han 2018-2020 xa Ham Ninh - QN.xls vào Cao Bằng
00:02, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP trung han 18-20 xa Mai Thuy.xls vào Cao Bằng
00:02, 24 thg 5, 2018 Bui Tuan Nha đã đính kèm MoSEDP TH&2018 Bac Nghia.xls vào Cao Bằng

cũ hơn | mới hơn