Khóa tập huấn thiết kế dự án và kỹ năng thuyết trình - CCPTNT

đăng 20:04, 14 thg 3, 2016 bởi linh.dinh@luxdev.lu
Dưới đây là một số tài liệu sử dụng trong khóa tập huấn thiết kế dự án và kỹ năng thuyết trình, tổ chức bởi Chi cục PTNT Cao Bằng từ 9-11/3/2016
ċ
9_11_03_2016_Docs_Daotao.rar
(7872k)
linh.dinh@luxdev.lu,
20:04, 14 thg 3, 2016
Comments