Khóa tập huấn thiết kế dự án và kỹ năng thuyết trình - CCPTNT

đăng 20:04, 14 thg 3, 2016 bởi Người dùng không xác định
Dưới đây là một số tài liệu sử dụng trong khóa tập huấn thiết kế dự án và kỹ năng thuyết trình, tổ chức bởi Chi cục PTNT Cao Bằng từ 9-11/3/2016
ċ
9_11_03_2016_Docs_Daotao.rar
(7872k)
Người dùng không xác định,
20:04, 14 thg 3, 2016
Comments